Bidra till forskningen om spel – få två trissloter

Spelar du i genomsnitt en gång i veckan eller mer? Ja då är du i den målgrupp som docent Patric Andersson vid Handelshögskolan i Stockholm och Fil. Dr. Håkan Nilsson vid Uppsala Universitet vill komma i kontakt med. Du måste också vara över 18 år. De håller på med en studie av hur spelare tolkar odds och ber nu om just din hjälp. Enkäten, som är en del i studien, tar ca 10 minuter att besvara och som tack för hjälpen får du två trisslotter.

Klicka här för att komma till enkätundersökningen…